Daha Önce Hiç Pro Bono’yu Duydunuz mu? İK & İletişim

Kısa kısa

 • 64
  STK
 • 118
  Proje
 • 337
  gönüllüler
 • 1,676
  hour volunteered
 • 7
  şirket

Tüm can dostlarımıza gönülden teşekkürler

Esin KAYNAĞINIZ

ŞEHRİNE SES VER (Giving Sound to Your City)

Kuruluş Tarihi 2013
İlgi Alanı Paylaşım, Herkes
Kar amacı güden/Kar amacı gütmeyen Kar amacı gütmeyen
İletİşİm Merve Akdag Oner
Denetçi YOK

Misyon ve Vizyon

Şehrine Ses Ver, kentlerde ortak üretim kültürünü oluşturan ve yaygınlaştıran bir sosyal tasarım girişimidir. Yaşanabilir kentler ve üretken toplum odaklı çalışır. Tasarımı bir toplumsal dönüşüm ve farkındalık enstrümanı olarak görür. Girişim, kamusal alanlarda ortak bilinç taşıyan tasarım ürünleri tasarlar veya aracılık eder. Disiplinlerarası ve üretken bir ortamda, bu ürünleri, kentin merkezi alanları ile buluşturur.

Çağdaş gereksinimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Şehrine Ses Ver üç ana başlık ile ilgilenir;
* Yerel potansiyel ve karakterleri keşfedip yaşatmak, 
* Sosyal iletişim ve farkındalık oluşturmak, 
* Ortak dil ve fikir birliğinde çözümler üretmek.

SSV, bu amaçlarla ilgilenen farklı altyapı ve disiplinlerden insanları biraraya getirir. Yaratıcı bir ortam oluşturur ve paydaşlarla ağ kurar. Hedefimiz, kentin "karşılıklı konuşarak anlaşma" ve "üretim" kanallarını vurgulayacak yenilikçi tasarımları ortak/kamusal alanlarda oluşturmaktır.

Ilk aşamada, çalışmalarımızda, kentteki bilgilerin toplumun tüm kesimlerince anlaşılır ve erişilebilir olarak yapılandırılmasını amaçladık. Kadıköy'de yaptığımız infografik atölyesinde, farklı bölümlerden ve üniversitelerden 3er kişilik 5 grubu biraraya getirdik. Tüm süreci seffaf olarak yayınladık. 5 başlıkta ortaya çıkan ürünler, birçok dergi, gazete ve web sayfalarından paylaşıldı. Yaklaşık 500bin kişiye erişim sağlandı ve paylaşımlar sürüyor. Bu atölyeden sonra da kentsel tasarım ve kent atölyeleri gerçekleştirdik.

 

Geçtiğimiz yaz, engin bilgileri ile Cengiz Bektaş önderliğinde açık çağrılı bir yaz okulu düzenledik. 5 antik kenti dolaştık ve izlenimlerimizi tartıştık. Hedeflerimiz, kültürel miras kavramını yeşertmek, kentlerin ve yapıların yapılmasındaki amaçları kavramak, vb idi. Eskil (antik) ve çağcıl (çağdaş) bağlantılarını ve kentin temelerini keşfettik. Yöre yakınlarındaki yerel halkın, dünya kültüründe yer bulan bu alanları benimseme/me durumunu potansiyel olarak belirledik.

Bu aşamada, kurumsallaşmayı tercih etmedik. Insiyatif olarak yapılandık

Temel Finansal Figürler ve Metrikler

  Atölye katılımcıları Görünürlük Geliştirilen projeler Yıllık bütçe (TL)
2012        
2013 1 atölye, 15 katılımcı      
2014

3 atölye, 60 katılımcı (2 atölye Tasarım Bienali paralel etkinliği), 1 yaz okulu, 1 forum

4 gazete, 80 web yayını, 2000 takipçi    
2015        

Mevcut ana fonlama kaynağı

Gelir modelimiz, kişilerin kendi masraflarını karşılaması üzerine oluştu. Ileriki aşamada üretimlerin satışları planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

KurucuMerve Akdağ Öner

Şimdiye kadar gönüllü olmuş arkadaşlar