Daha Önce Hiç Pro Bono’yu Duydunuz mu? İK & İletişim

Kısa kısa

 • 64
  STK
 • 118
  Proje
 • 337
  gönüllüler
 • 1,676
  hour volunteered
 • 7
  şirket

Tüm can dostlarımıza gönülden teşekkürler

Esin KAYNAĞINIZ

YUVA Derneği

Kuruluş Tarihi 2010
Web sitesi www.yuva.org.tr
İlgi Alanı Sürdürülebilirlik, Çevre
Kar amacı güden/Kar amacı gütmeyen Kar amacı gütmeyen
İletİşİm Yücel Yakar
Denetçi Halil Candan Karademir

Misyon ve Vizyon

YUVA, farklı bir dünya hayal eden insanlar tarafından 2010 yılında kuruldu. Amacı, tüm canlıların ve gelecek nesillerin haklarına saygılı bir yaşamı teşvik etmek. Ve bu amaçla, yetişkin öğrenimi yoluyla sürdürülebilir yaşam biçimleri, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme için önlemler alıyor ve katılımcı öğretim yöntemlerini destekliyorlar.

 • Ulusal ve küresel düzeyde yapılan savunuculuk çalışmaları ancak yerel bilinç düzeyi yükseldiğinde yeterli ve sürekli desteği bulabilir ve başarıya ulaşabilir,

YUVA Derneği;

 • Sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmek için ekoloji, insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularını yenilikçi bir yaklaşımla bir arada ele alıyor. Böylece sorunlara hem doğa hem de insan açısından yaklaşarak bütüncül bir değişim öneriyor. Ve önerdiği değişimi bugün, gençlerle ve yetişkinlerle gerçekleştiriyor.
 • Sürdürülebilir yaşam bilgisinin ve bilgeliğinin toplum içerisinde yatay olarak yayılması gerektiğine inandığından Toplum Temelli Yaygın Öğrenme yaklaşımı ile Topluluk içerisinden eğitmenler yetiştirerek insanların birbirlerinden öğrenebilmelerini sağlıyor. Sonrasında topluluklar bir öğretmene veya uzmana gerek duymuyorlar. Böylece öğrenme süreci yerelleşiyor ve özgünleşiyor, bilgi ve davranışın topluluk tarafından içselleştirilmesi ve daha hızlı yaygınlaşması kolaylaşıyor.
 • Bütüncül değişimin yerellerdeki taban hareketleri ile mümkün olacağına inanıyor ve bunun için ülke çapında Dünya Vatandaşlığı eğitimleri düzenliyor, yerel hareketlerin oluşması ve güçlenmesine destek veriyor. YUVA, toplulukların kendi kendine yardım edebilmesi ve sürdürülebilir bir değişim yaratılabilmesi için yerelden istihdama önem veriyor. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç tespiti yapan sosyal hizmet görevlilerinden mesleki eğitmenlere 30’un üzerinde yerel çalışan, kendi toplumunun gelişmesi ve güçlenmesi için çaba veriyor. YUVA, programlarına yerel topluluklar ve aktörlerle beraber şekil veriyor.
 • Tek başına doğa koruma çalışmaları yapmanın veya tek başına mesleki beceri kazanma ortamları sağlamanın sürdürülebilir bir yaşamı tesis etmeye yetmeyeceğine, böyle bir yaşamın ancak doğa ve insan haklarının beraber eşit düzeyde ele alındığı takdirde gerçekleşebileceğine inandığı için bütüncül bir model uyguluyor. Genç ve yetişkinler ekolojik okuryazarlık eğitimi alırken başka bir tarafta yabancı dil öğrenir, diğer bir yanda insan hakları, toplumsal cinsiyet ve kültürlerarası öğrenme çalışmalarına katılıyor.

Mikro Düzeyde;

 • Yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme amaçlı faaliyetler yürütür ve katılımcı eğitim yöntemlerini destekler. Yoksulluğun azaltılmasındaki odağı en az gelişmiş bölgeler ve dezavantajlı gruplardır.

Orta Düzeyde;

 • Ekoloji, insan hakları ve yurttaşlık eğitimlerini ve kültürler arası öğrenmeyi güçlendirmek için çalışır
 • Türkiye’de yaygın yetişkin öğrenimi etkinliklerine katılımın artırılması amacıyla yetişkin öğrenimi kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için
  • Hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri ve yerel düzeyde canlı eğitim merkezleri olabilmeleri için bu kurumların güçlendirilmesi faaliyetleri yürütür.
  • Yetişkin öğrenimi alanında yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliklerine önayak olarak iyi örnekleri destekler.

Makro Düzeyde;

 • Öğrenenler, eğitmenler ve yaygın eğitim hizmetleri sunan kurumlar için destekleyici bir ortamın oluşabilmesi yolunda uygun politikaların oluşturulmasında karar alıcılara ve diğer kurumlara danışmanlık yapar.
 • Aşağıdaki konuları karar alıcıların ve uygulayıcıların gündemine taşıyabilmek için halka açık tartışmalar ve etkinlikler düzenler.
  • İnsanların ve tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olmak,
  • Eşitlik, adalet ve dayanışmayı savunan bir yaşam biçimi ile toplumda aktif olmak
  • Barışçıl ve kapsayıcı bir biçimde çeşitliliğe değer veren bireyler olmak

Temel Finansal Figürler ve Metrikler

Eğitim, Psiko-Sosyal, Sosyal/Hukuki farkındalık çalışmaları, danışmanlık ve eğlence aktivitelerinden faydalanan birey # 15.152
Mesleki eğitim derslerine katılan birey # 1.361
Dil eğitimine katılan birey sayısı # 2.931
Bilgisayar eğitimine katılan birey sayısı # 526
T.C. Devleti tarafından sağlanan Geçici Koruma Kimlik Belgesi çıkarılması konusunda destek olunan mülteci # 15.865
Bugüne kadar ulaşılan toplam birey # 40.000

 

Yıl Toplam Gelir (TL) Operasyonel Giderler/Toplam Gelir (%)
2014 1.848.459 87,27
2015 2.650.023 89,58

 

Mevcut ana fonlama kaynağı

 

Bağışcı Fon %si
BMZ  42,16
BPRM-IMC   34,63
GIZ   13,16
Avrupa İklim Vakfı   2,13
Açık Toplum Vakfı   2,39
Avrupa Birliği Ulusal Ajansı  0,82
Kişisel Bağışlar ve Aidatlar 4,71
TOPLAM  100

Proje Finansmanı : 

1. GIZ (Çalışma Projesi için Nakit) : 10.414.918 TL (Mart 2017-Aralık 2017)

2. GIZ (Kırıkhan Çok Yönlü Toplum Merkezi Projesi: 1.717.904 TL (Şubat 2017 – Eylül 2017)

3. İsviçre Konfederasyonu Nizip Toplum Merkezi Projesi: 1.027.453 TL (Eylül 2016-Ağustos 2017)

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

BaşkanYılmaz Erdem Vardar
Başkan yardımcısıAlper Şentürk
Genel SekreterÖzgür Öztürk
SaymanDerya Kılıçalp
Yönetim Kurulu ÜyesiEce Milli