Daha Önce Hiç Pro Bono’yu Duydunuz mu? İK & İletişim

Kısa kısa

 • 64
  STK
 • 118
  Proje
 • 337
  gönüllüler
 • 1,676
  hour volunteered
 • 7
  şirket

Tüm can dostlarımıza gönülden teşekkürler

Esin KAYNAĞINIZ

Kİtle fonlaması çalışması nedİr?

 

Olivier Gajda ve James Walton’ın Temmuz 2013 tarihli çalışmasından alıntıdır: “Gelişim Teşebbüsleri açısından Kitle Kaynaklı çalışmanın İncelenmesi”; Talep üzerine Kanıt; İklim & Çevre Altyapısı/Geçim Kaynakları – Eser sahibinin izniyle kullanılmaktadır)

Kitle kaynaklı çalışma, gerekli hizmetleri, fikirleri veya içerikleri geleneksel yollarla çalışanlar veya tedarikçilerden sağlamak yerine, kalabalık bir insan grubundan veya özellikle bir online topluluktan edinme yoludur. Çok sayıda gönüllü veya yarı zamanlı çalışanın emeğini bir araya getirir ve katkıda bulunan her kişi ortak çabaya küçük bir katkıda bulunur. Kitle kaynaklı çalışma, belirli bir grubun görevlendirilmesinden ziyade birbiriyle bağlantısı olmayan pek çok kişinin katılımıyla gerçekleşmesi yönüyle dış kaynak kullanımından ayrılır. (Vikipedi, Kasım 2013)

[email protected] İkİ tür kİtle kaynak kullanımına odaklanmaktadır:

1. Gönüllülük:

Bireylerin serbest zamanlarını bir havuzda toplayarak bir projenin gerçekleştirilmesidir. Bireyler herhangi bir finansal karşılık almaz ancak kişisel becerilerini bir başka bağlamda kullanma ve/veya sosyal bir etki yaratma isteği onları motive eder.

2. Kİtle Fonlaması:

Finansal kaynakların bir havuzda toplanmasıdır. Bireysel projeler ve girişimler, çok sayıda başka bireyin küçük katkılarıyla finanse edilmekte ve bu sayede mucitler, girişimciler ve şirket sahipleri sosyal ağlarını sermaye yaratmak için kullanabilmektedirler.

5 farklı kİtle fonlama teknİğİ vardır:

 • Bağışa dayalı kİtle fonlaması:

  Bağışa dayalı kitle fonlaması ile geleneksel para toplama arasındaki temel fark, bağışların toplanıp internette belirli bir projeye tahsis edilmesidir. Bağışçı, online para toplamaya yetkili bir organizasyona veya karşı tarafa, herhangi bir karşılık olmaksızın para verir.

 • Ödüle dayalı kİtle fonlaması:

  Bu iş modeli, belirli bir projeleri için bağış toplamak isteyen ve karşılığında finansal olmayan (ve genelde küçük) ödüller verebilen proje sahipleri tarafından tercih edilir. Bu ödüller semboliktir ve yatırım yapılan kurum tarafından karşılanır. Ödüller, bir tür teşekkür olarak düşünülmemelidir. Bu yöntem ürünlerin önceden satışı için giderek daha yaygın kullanılmakta ve işletmelere gelir sağlamaktadır.
  [email protected] tarafından diğer platformların bir araya getirilmesiyle sağlanır. [email protected], partner platformlar tarafından sağlanan bilgileri doğrulamaz ve bu partnerlerin sunduğu fırsatlara erişmek için platformların kullanılmasından doğan herhangi bir konudan sorumlu tutulamaz.

 • Sosyal Borç vermeye dayalı Kİtle fonlaması:

  Faizsiz krediler ile alakalı sosyal katkıdır. Kredi vereni motive eden faktör, bağışa dayalı kitle fonlamasına benzerdir; olumlu sosyal etki yaratmak. Kitle fonlamasının bu türü, sosyal bir değişiklik yaratma isteği ve hedef kitlenin finansal ihtiyaçlarını buluşturur.
  [email protected] tarafından diğer platformların bir araya getirilmesiyle sağlanır.
  [email protected], partner platformlar tarafından sağlanan bilgileri doğrulamaz ve bu partnerlerin sunduğu fırsatlara erişmek için platformların kullanılmasından doğan herhangi bir konudan sorumlu tutulamaz

 • Fİnansmana dayalı Kİtle Fonlaması:

  Şirketlerin banka yerine bir grup insandan borç para almasıdır. Platformların rolü çok çeşitli olabilmektedir. Bazı platformlar aracı olarak çalışıp borç verenlere geri ödeme yaparken bazıları da borç alan ve verenleri işlem tamamlandığında bir araya getirir. Fonlama yapanın ana motivasyonu, (daha) yüksek finansal getiridir.

  [email protected] tarafından sağlanmamaktadır.

 • Özkaynağa dayalı kİtle fonlaması:

  Bir girişimci veya işletme, melek yatırımcılar veya bir diğer özel yatırımcı yerine bir grup insandan yatırım sağlamayı amaçladığında tercih edilir. Özkaynak kitle fonlaması genellikle sermaye piyasaları ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurumlarının kurallarına tabi olduğundan fonlama büyüklüğü, coğrafya ve piyasa olasılıkları ile sınırlandırılır.
  [email protected] tarafından sağlanmamaktadır.