Daha Önce Hiç Pro Bono’yu Duydunuz mu? İK & İletişim

Kısa kısa

 • 64
  STK
 • 118
  Proje
 • 337
  gönüllüler
 • 1,676
  hour volunteered
 • 7
  şirket

Tüm can dostlarımıza gönülden teşekkürler

Esin KAYNAĞINIZ

Türkİye’dekİ Araştırma ve Anketler

Gönüllülük, hayırseverlik ve çalışan bağlılığı hakkında mevcut global araştırmaları inceledik.

Ayrıca Türkiye’de Türk çalışanların toplumsal bağlılık hakkında neler hissettiklerine de değinmek ve tahminlerimizi doğrulamak adına Nisan 2013’te gerçekleştirilen bir anket yaptık.

Dış araştırmalara göre:

 • Yardım etmek, çalışan bağlılığını artırmaktadır. (sadece ABD’de yapılmış olan araştırmalar)

 • Çalışan bağlılığı, verimlilikteki artış ile ilişkilidir. (Türkiye’de de geçerli.)

 • Y kuşağı çalışanlarının %66’sı, kendi becerilerini, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kullanmalarına fırsat sunan şirketlerde çalışmayı tercih edeceklerini söylüyorlar. (Deloitte – 2007 Yönetici Özeti: Deloitte gönüllü IMPACT araştırması).

 • MBA mezunlarının %97’si, sosyal sorumluluk ve etik konularında daha iyi repütasyonu olan bir şirkette çalışmayı, daha fazla para ödeyen bir şirkette çalışmaya tercih edeceklerini söylüyorlar. (Stanford İşletme Fakültesi, “MBA mezunları duyarlı ve etik işverenlerle çalışmak istiyor”)

 • Kurumsal firmaların İK çalışanlarının %90’ı, profesyonel beceri ve deneyimlerin kar amacı gütmeyen bir kuruluşa katkıda bulunmak için kullanılmasının, liderlik becerilerini geliştirmede etkili olduğunu düşünüyor. (Deloitte)

Kurumsal şİrketlerde çalışan yaklaşık 120 Türk çalışan İle yapılan ankete göre:

 • Ankete katılanların %73’ü böyle bir programa katılmayı gerçekten istemektedir.

 • Ankete katılanların %20’si, çalıştıkları şirketin bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk programı olup olmadığını bilmemektedir.

 • İlgilendikleri konular: Eğitim, Doğa, Yoksulluk ve Sağlık.

Bu kavramlar Türkiye’de neredeyse mevcut değil. Ayrıca bu çalışanların günlük işlerinde yaptıklarından farklı bir şey yapmak isteyeceği de düşünülebilir. Bunlara rağmen %66’ya yakınının becerilerini kullanmak için gönüllülüğe hazır olması şaşırtıcıydı.

BAZI DETAYLAR

Örneklem: %53’ü erkek, %47’si kadınlardan oluşan 119 kişilik örneklemin, %38’i 30 yaşın altındaki kişilerden oluşmaktadır. Katılımcılar genelde orta düzey yönetici konumundadır, ortalama kıdemleri 6 yıldan fazladır, 51 ila 100 çalışanı olan şirketlerde çalışmaktadırlar. %42’si finans, %23’ü e-ticaret ve kalanı çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Gönüllülük

 • %70’e yakını bugüne kadar gönüllülüğe dayalı çalışmalarda bulunmuştur. (Bunların üçte biri profesyonel yeteneklere dayalı gönüllülükten bahsetmiştir)

 • Bugüne kadar bu tarz bir şeyde yer almamış olanların %60’ı eline böyle bir fırsat geçmediğini, %37’si ise zamanının olmadığını sebep olarak göstermiştir (%3’ü ise ilgilenmediğini belirtmiştir)

 • Başlıca fırsat kaynakları internet (%40), arkadaşlar (%39), şirket (%20) olarak belirtilmiştir. (Birden fazla seçenek işaretlenebilen soru)

 • %96’sı yeniden gönüllü çalışmalarda yer almaya hazır olduğunu belirtmiştir.

Hayırseverlİk

 • %70’i daha önce yardım kuruluşlarına para yardımında bulunmuştur. Bulunmayanlar ise genelde ekonomik sebeplerden dolayı yapmadıklarını belirtmiştir.

Kurumsal Program

 • Çalışanların %94’ü, toplumun gelişimine katkıda bulunma konusunda kurumsal şirketin bir rolü olduğunu düşünmektedir.

 • Katılımcıların %45’i şirketlerinin kurumsal sosyal sorumluluk programı olmadığını (%25) veya bu konuda bir bilgileri olmadığını söylemiştir.

 • Böyle bir programı olan şirketlerde çalışan %50 arasında:

 • Yalnızca %50’si bu tür bir programa katılmıştır. Katılmayanlar ise, genel olarak zaman darlığını (%21) ve fırsat bulamayışlarını (15%) sebep göstermişlerdir.

 • %54’ü şirketlerinin bu konudaki çalışmalarının yeterli olduğunu düşünmektedir.

GELECEK

 • Çalışanların %73’ü böyle bir programa katılmayı gerçekten istemektedir. (%22’si yöneticilerinden güçlü bir destek görmeyi beklemektedir.)

 • En çok ilgilendikleri konular: (1) Eğitim (yüksek oranda), (2) Doğa (3) Yoksulluk (4) Sağlık

 • En çok tercih edilen yöntemler: profesyonel yeteneklere dayalı gönüllülük (%66), para yardımı (%62) ve kişisel becerilere dayalı gönüllülük (%45) (Birden fazla seçenek işaretlenebilen soru)

Böyle bİr programda yer almak İçİn bİreyler ne görmek İstİyor?

 • Kurumsal şirket, çalışanına böyle bir projede yer alması için zaman vermelidir (tekrarlanan cevap)

 • STK’lara güven duymak, şeffaflık, organizasyonun güvenirliği

 • Kolaylık ve rahatlık

 • Gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği, geribildirim, bilgilendirme, ölçüm, sürdürülebilirlik

 • Liderlik, yönetim desteği, yönetimin sözleri uygulamaya dökmesi, organizasyonun desteği

 • Devlet desteği, denetleyici ve düzenleyici çevreler