Daha Önce Hiç Pro Bono’yu Duydunuz mu? İK & İletişim

Kısa kısa

 • 65
  STK
 • 119
  Proje
 • 344
  gönüllüler
 • 1,676
  hour volunteered
 • 7
  şirket

Tüm can dostlarımıza gönülden teşekkürler

Esin KAYNAĞINIZ

18/02 Pro Bono drink

29.01.2016

18 Şubat’ta bir sonraki Pro Bono drink düzenleyeceğiz; hedefimiz hepinizin (özellikle İstanbul’da yaşayan ve kurumsal firmalarda çalışanlar) o ilk zor adımı atarak bize katılıp keşfetmesi ve en az 6 STK ile görüşüp konuşabilmesi. 18.00 - 19.00 saatleri arasında ONAR, Sinemasal, Herkes İçin Mimarlık, Ad. Dar, Bilim Kahramanları ve KifDerneler yaptıklarını anlatacak ve sizler de onlarla etkileşime geçebilecek ve görüşme fırsatı yakalayacaksınız. Etkinlik, Gayrettepe metrosuna yakın olan Astoria alışveriş merkezindeki Big Chefs’de olacak.

 • #SineMASAL, kırsalda yaşayan çocukları sinema başta olmak üzere sanatın tüm renkleri ile tanıştıran sosyal girişimdir
 • Onar İstanbul - Yabancı kadınlara özellikle odaklanmış, cinsel şiddet ve kadın kavramını güçlendirme üzerine çalışan, İstanbul merkezli, Çokkültürlü, politik olmayan, Türk derneği.
 • KifDer olarak biz kistik fibrozis hastalarının yaşam sürelerini arttırmak, hastaların ve ailelerinin hayat kalitelerini iyileştirmek için çalışıyoruz. Bir kistik fibrozis hastası günde ortalama 3 saatini tedavilerine ayırır ve bu da tüm aielenin günlük hayatını önemli ölçüde etkiler.
 • Herkes İçin Mimarlık, ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunlara mimarlık bağlamında çözümler üretmeyi ve mimarlık eğitimine yeni açılımlar kazandırmayı amaç edinir.
 • Ad Dar (Arapçada “Ev”) İstanbul’da yaşayan Suriyeli ve Suriyeli-Filistinli mülteciler için kurulmuş; tamamı gönüllü, siyasi olmayan, inanç ayrımı olmayan, çok kültürlü bir topluluk girişimidir. Ad Dar etkinlikler ve dersler organize etmenin yanısıra çocuklara, ailelere ve gençlere yönelik sosyal ve duygusal destek çalışmaları yapmaktadır.
 • Bilim Kahramanları Derneği’nin hedefleri: Çocukları ve gençleri erken yaşta temel bilimlere çekmek, Çocukların ve gençlerin takım çalışması becerilerini arttırıp, toplumsal sorunlara çözüm üretim zevki aşılamak, Genç bilim insanlarını öne çıkarıp, yüreklendirmektir.