Daha Önce Hiç Pro Bono’yu Duydunuz mu? İK & İletişim

Kısa kısa

 • 65
  STK
 • 119
  Proje
 • 344
  gönüllüler
 • 1,676
  hour volunteered
 • 7
  şirket

Tüm can dostlarımıza gönülden teşekkürler

Esin KAYNAĞINIZ

Pro Bono Week: Pro Bono drink Program (24th of May 18.30-22.00)

03.05.2016

Kiron Academy: Mülteciler için yüksek öğrenim sağlamaktadır. MOOC- üst kalibre online dersler vasıtasıyla mültecilere hemen eğitime başlama şansı tanınmaktadır. Tamamen ücretsiz olan bu hizmet kapsamında 2 sene boyunca Kiron öğrencisi olan kimseler bu süre sonunda partner bir üniversiteye transfer edilip öğrenimlerini kampüste ve ögrencilerle beraber tamamlamaktadırlar.

Cöp Madam: Dönüştürülebilir materyallerden yeni ürünler üreterek topluma katkı sağlamak isteyen ve bugüne kadar hiç çalışmamış kadınları bu bağlamda motive eden ve topluma geri kazandıran bir organizasyondur. Açlık, sosyal çevre için bireysel sorumluluk, kadınların güçlenmesi gibi konulara odaklanmaktadır. Sosyal konulara farklı şekilde ışık tutarak farkındalık yaratmak istemektedirler.

SPoD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) toplumun her alanında yaşanan ve özellikle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma, ayrımcılık ve ötekileştirme konuları ile ilgili çalışmalar yürütmekte, veri oluşturmaktadır. SPoD öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanında çalışmalar yürütür. Yanı sıra adalete erişim, medya ve kültürel farkındalık konusunda da çalışmalar yapmaktadır. 

Rehber Köpekler: Dernek, görme engelli bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olmak, görme engelli bireyler ile rehber köpeklerin fiziksel ve psikolojik olarak birbirlerine ve çevreye adaptasyonlarını sağlamak, hukuki bağlamda izlenecek prosedürler konusunda desteklemek ve toplumdaki diğer bireyleri de bu konuda bilgilendirerek farkındalık yaratma amacı ile kurulmuştur.

BildirirİZ, taciz ve diğer toplumsal vakalar ile güvenlik risklerinin harita üzerinde işaretlenerek bildirilebileceği bir mobil sitedir.Günlük olarak sıkça yaşanan, sineye çekilen ve ispatı zor olduğu için resmi şikayetlerde yer almayan ve daha büyük vakaların öncüleri olarak görülen tacizleri görünür kılmayı hedeflemektedir. Proje, harita oluşturulması; verilerin işlenmesi; yardım çağrısı şeklinde üç fazdan oluşmaktadır.

1993 yılında kuruluşundan bu yana Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), gelişen ve geleceğe güvenle bakan bir toplum için erken çocukluk ve yetişkin eğitimine, programları ve uygulamaları ile katkı sağlıyor. AÇEV erken yaşlardan başlayarak çocukları potansiyelinin en üst seviyesine ulaştırmayı hedefler. İyi ve sağlıklı bir erken çocukluk dönemi geçirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik eğitimler düzenliyor.

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), 1994 yılından bu yana, ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktığı yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları için çalışıyor.