Daha Önce Hiç Pro Bono’yu Duydunuz mu? İK & İletişim

Kısa kısa

 • 64
  STK
 • 118
  Proje
 • 337
  gönüllüler
 • 1,676
  hour volunteered
 • 7
  şirket

Tüm can dostlarımıza gönülden teşekkürler

Esin KAYNAĞINIZ

Hayata Destek - Support to Life (Hayata Destek Derneği )

Kuruluş Tarihi 2005
İlgi Alanı Koruma, Doğal Afetlerden etkilenen afetzedeler
Kar amacı güden/Kar amacı gütmeyen Kar amacı gütmeyen
İletİşİm Sema Genel Karaosmanoğlu, Director
Denetçi Birleşik Uzmanlar

Misyon ve Vizyon

BİZ KİMİZ?
Hayata Destek Derneği (Support to Life):

 • Afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete hazırlık, risk azaltma, acil müdahale ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız ve bölgesel bir insani yardım kuruluşuyuz. 
 • Yerel kapasiteyi arttırmak ve ihtiyaç sahiplerinin temel haklarına ulaşabilmeleri için; tarafsızlık, ayrım gözetmeme, insanlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile çalışan Türkiye temeli bir derneğiz. 
 • 2009 yılından beri çalışmalarını deneyimli ekibimiz ile hak temeli, etkili ve güvenilir devam ettirmekteyiz. 

Hedefler:  Hayata Destek’in birincil amacı, Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde doğal veya insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş bireylerin temel haklarına ve ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır. İnsani yardım projelerini acil yardım malzemesi dağıtımı ötesine taşıyan Hayata Destek, afetten zarar görmüş toplulukların orta ve uzun vadel, ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefler. 

NE YAPIYORUZ?
Devam Eden Projeler: 

 • Gezici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği: Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil kampanyası ile Hayata Destek başarılı bir şekilde kamuda çocuk işçiliği konusunda farkındalık yarattığı gibi, aynı kampanya ile mecliste bir Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Araştırma Komitesi kurulmasını sağladı. Proje, işçi çocukların temel haklarına kavuşabilmelerini sağlamak adına, sahadaki bilinçlendirme ve araştırma çalışmaları ile devam ediyor. Daha fazla bilgi için  www.buiscocukoyuncagidegil.com, oradaneisivar.com websitelerini ziyaret edebilirsiniz. 
 • Acil Yardım Programı: Hayata Destek  2014 yazında, yeni bir şiddet dalgası sonucunda Türkiye’ye kaçan Suriye’li ve Irak’lı mülteciler için acil yardım programı başlattı.  Acil yardım programı kapsamında, mülteci ailelerin bütün üyeleri için kışlık kıyafetler, taze meyve, mutfak malzemeleri, battaniye, soba gibi ev içi destek üniteleri içeren yardım paketlerinin dağıtımını yaptı.  Ayrıca mülteci kamplarındaki barınak şartları, mevsim koşullarına uygun hale getirildi. 
 • Suriye’li mülteciler için Yardım ve Koruma Programı:  Her geçen gün Türkiye’ye sığınan Suriye’li mültecilerin sayısı artarken, Hayata Destek Türkiye ve Suriye arasındaki sınır bölgesinde yaşayan Suriye’lilere yardım sağlamak için gıda güvenliği ve koruma aktiviteleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 
 • Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP): Hayata Destek, Mahalle Afet Gönüllüleri, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte Sivil Toplum Afet Platformu’nu kurdu. Sivil Toplum Afet Platformu sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşları, afet risklerini azaltma ve Türkiye’deki afetlere etkili bir şekilde müdahale edebilmek için bir araya getirmek ve aralarındaki işbirliğini güçlendirmek amacını taşıyor.
 • Ezidi Mülteciler için Psiko-Sosyal Destek ve Kışa Hazırlık Yardım Programı: Hayata Destek acil yardım programının devamında  Ezidi’lere destek veriyor. Doğrudan etkilenmiş nüfus ile yapılan görüşmelere dayanarak belirlenen programla; sert kış koşullarına karşı fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi ve çeşitli toplum temelli psiko- sosyal destek çalışmalarıyla mültecilerin yaşadıkları travma ile başa çıkma mekanizmalarını güçlendirmek amaçlanıyor. 

Temel Finansal Figürler ve Metrikler

  Suriyeli Mültecilere Nakit Yardımı Acil Yardım Programı  Bu iş çocuk oyuncağı değil Toplam Gelir (TL) Genel Yönetim Giderli/ Toplam Gider (%)
  Şanlıurfa'da #Suriyeliye ulaşıdı Hatay'da   # Suriyeliye ulaşıdı.  #Iraklı ve Suriyeli mülteciye ulaşıldı # sivil toplum örgütüne ulaştı  # kişiye örgütüne ulaştı     
2012           1.977.211 20.38%
2013           2.118.068 7%
2014 10.116 25.981 3.700 25 30.000 22.236.156 1%
2015           30.017.344 1%

Kaynaklarımız, Suriye programımız altında genişleyen projelerimiz ile birlikte büyüdü. Başta pilot program olarak kurgulanmış olan Suriye programının kapsamı genişledi ve bağışçılarımızın sayısı da arttı. Bu süreç içerisinde EU, IOM, UNHCR gibi yeni donörlerle de çalışmaya başladık. 

Mevcut ana fonlama kaynağı

99,73 % uluslararası donorlerden (Örn: UNHCR, Diakonie, IOM, vb),  kalan kısım ise özel bireysel bağışlardan oluşmaktadır.  

Hesap verebilirlik ilkesi ile tüm finansal raporlarımızı ve tüm projelerimizi içeren denetim raporlarımızı görmek isteyen herkese açıyoruz. Bu bilgilere www.hayatadestek.org adresinden ya da bizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür

BaşkanSema Genel Karaosmanoğlu
Başkan yardımcısıBurcu Kuğu Bolak
Genel SekreterGökhan Erkutlu
Yönetim Kurulu ÜyesiGonca Grit McDaniel
Yönetim Kurulu ÜyesiGonca Grit McDaniel
Denetim KuruluAylin Erkutlu
Denetim KuruluCem Çağlar
Denetim KuruluBesim Çalışkan

Banka talimatları

Finansbank Bebek Şubesi (975)
TLTR39 0011 1000 0000 0046 8498 36
$TR44 0011 1000 0000 0046 2626 05
TR55 0011 1000 0000 0046 2626 01

Şimdiye kadar gönüllü olmuş arkadaşlar